Contactgegevens:
https://www.youngassist.nl
info@youngassist.nl

Young Assist verwerkt je persoonsgegevens doordat je een bezoek brengt aan deze blog, een reactie achterlaat, cookies accepteert of contact opneemt via het contactformulier.

YOUNG ASSIST VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op Young Assist
 • Internetbrowser en type apparaat

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Op Young Assist is het niet de bedoeling dat ik gegevens verzamel over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Helaas heb ik niet de mogelijkheid om een leeftijdscontrole uit te voeren, advies aan ouders om het internetgedrag van hun kinderen goed in de gaten hebben. Heb ik volgens jou toch de gegevens van jouw minderjarige zoon/dochter verzameld? Stuur dan een e-mail naar info@youngassist.nl. Dan verwijder ik de gegevens.

MET WELK DOEL IK DE PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Young Assist verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • Voor het verzend van een e-mailnotificatie
 • Zodat je een reactie kunt achterlaten op de website
 • Om contact met jou op te nemen bij bijvoorbeeld winacties
 • Het analyseren van jouw gedrag om de website te verbeteren

HOE LANG IK DE PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Young Assist bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

Young Assist gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Young Assist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@youngassist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE IK DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Bescherming van jouw gegevens staat bij mij hoog in het vaandel. Ik neem dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@degroenebourgondier.nl. Ik heb de volgende maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL); ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.Jouw product + mijn expertise = €€

Contactinformatie

Young Assist
T: +31 592 749 305
E: info@youngassist.nl
KVK nummer: 77692276
BTW nummer: NL003225710B07